INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Postet av IF Birkebeineren - Ski den 4. Mar 2019

Sett av Mandag 18. mars 2019, kl 18.00 i kalenderen til Årsmøte for Skigruppa

Sted: Peisestua på Årbogen

For innkalling til årsmøte klikk her -->, INNKALLING TIL ÅRSMØTE 18 Mars 2019.pdf


0 Kommentar

NB! Årsmøte i skigruppa utsatt til 11. april.

Postet av IF Birkebeineren - Ski den 20. Mar 2018

Styret i skigruppa velger å utsette årsmøtet som skulle vært i kveld 20. mars.

IBK har kommet i en situasjon hvor det har vært vanskelig både for gruppene og hovedforeningen å planlegge årsmøter i år, og årsaken er alvorlig sykdom i familien til vår regnskapsfører.

Vi mangler fortsatt rapporter, og med bakgrunn i dette velger vi å utsette årsmøtet til 11. april.

Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på hjemmesiden og Facebook gruppen vår senest en uke før møtet.


Innkalling: INNKALLING_TIL_ÅRSMØTE 2018_v2.docx

Årsberetning: Årsberetning 2018 skigruppa.pdf
0 Kommentar

Innkalling til årsmøte 20. mars kl 18:00

Postet av IF Birkebeineren - Ski den 16. Mar 2018

Skigruppa kaller inn til årsmøte i storsalen på Årbogen tirsdag 20. mars kl 18:00.

Eventuelle saker må være skigruppa i hende mandag 19. mars.

Ønsker du å bidra i styret så er du spesielt velkommen.


INNKALLING_TIL_ÅRSMØTE 2018_v2.docx0 Kommentar

Årsmøte Skigruppa 15. februar kl 19.00 i peisestua på Årbogen

Postet av IF Birkebeineren - Ski den 1. Feb 2016

Dagsorden årsmøte skigruppa:

a) Godkjenne innkalling og dagsorden.

b) Valg av ordstyrer og referent, samt 2 personer som skal signere referat

c) Behandle beretning som senere skal godkjennes på foreningens årsmøte.

d) Behandle regnskap som oversendes revisor for senere godkjenning på foreningens årsmøte.

e) Fastsette særkontingent.

f) Behandle budsjett som senere skal godkjennes på foreningens årsmøte.

g) Foreta valg. Alle tillitsverv velges for 2 år. Halve styret velges i år som slutter med partall,

den andre halvdelen i år som slutter med oddetall.

Valgkomitè skal også velges.

Kun medlemmer av foreningen kan velges til tillitsverv. Dersom en person som ikke er

medlem av foreningen velges, gis vedkommende en frist på 2 uker til å løse medlemskontingent,

hvis ikke anses valget av vedkommende som ugyldig.

h) Utpeke tingrepresentanter.

i) Behandle forslag fra styret. Se punkt e)

j) Behandle innkomne forslag fra medlemmene. Saker som ikke står oppført på dagsordenen

skal ikke behandles.

Vi ønsker vel møtt.

Styret skigruppa


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline