Årsmøte Skigruppa 15. februar kl 19.00 i peisestua på Årbogen

Postet av IF Birkebeineren - Ski den 1. Feb 2016

Dagsorden årsmøte skigruppa:

a) Godkjenne innkalling og dagsorden.

b) Valg av ordstyrer og referent, samt 2 personer som skal signere referat

c) Behandle beretning som senere skal godkjennes på foreningens årsmøte.

d) Behandle regnskap som oversendes revisor for senere godkjenning på foreningens årsmøte.

e) Fastsette særkontingent.

f) Behandle budsjett som senere skal godkjennes på foreningens årsmøte.

g) Foreta valg. Alle tillitsverv velges for 2 år. Halve styret velges i år som slutter med partall,

den andre halvdelen i år som slutter med oddetall.

Valgkomitè skal også velges.

Kun medlemmer av foreningen kan velges til tillitsverv. Dersom en person som ikke er

medlem av foreningen velges, gis vedkommende en frist på 2 uker til å løse medlemskontingent,

hvis ikke anses valget av vedkommende som ugyldig.

h) Utpeke tingrepresentanter.

i) Behandle forslag fra styret. Se punkt e)

j) Behandle innkomne forslag fra medlemmene. Saker som ikke står oppført på dagsordenen

skal ikke behandles.

Vi ønsker vel møtt.

Styret skigruppa


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline