ÅRSMØTE 2021 SKIGRUPPA

Postet av IF Birkebeineren - Ski den 25. Feb 2021

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest i løpet av 

(en uke før årsmøtet) mandag 1. mars 2021

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Behandle årsberetning - utdeles på møtet

4. Behandle regnskap – utdeles på møtet

5. Fastsette særkontingent

6. Behandle budsjett – utdeles på møtet

7. Valg av styrerepresentanter

8. Utpeke tingsrepresentanter

9. Behandle evt. forslag fra styret

10. Behandle evt. forslag fra medlemmer

11. Eventuelt

Hvorvidt møtet blir gjennomført fysisk på klubbhuset eller om det må gjennomføres på teams, vil avhenge av coronasituasjonen og tilhørende retningslinjer fra myndighetene. Møteform vil kunngjøres på skigruppas hjemmesider og på skigruppas Facebook-gruppe.

Vi ønsker vel møtt.

Hilsen styret i skigruppa

(e-post: ski@ibk.no)


0 Kommentar

Avlysning Eikerkarusell 2021 -->

Postet av IF Birkebeineren - Ski den 19. Feb 2021

Eikerkarusellen avlyses grunnet usikkerheten rundt smittevernreglene og arrangementsforbud.

En spesiell sesong dette under rådende omstendigheter.  

Det vil komme en egen info vedr. evt. gjennomføring av Eikermesterskapet.

(Sits oppdatert 19.02.2021 12:28)


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline